Saturday, July 7, 2012


MOTTI
  Waarheden over Applicatiebeheer
  
Van  2003 tot 2010 verzorgde ik samen met Reijer de Boer een training ASL Foundation voor collega’s van Getronics PinkRoccade, en later Capgemini. In de loop van 2006 zijn wij bij de introductieronde begonnen met de vraag of de deelnemers een motto, spreuk of waarheid ten aanzien van applicatiebeheer hadden. Regelmatig heeft dit wat leerzaams en ludieks opgeleverd zoals
"Na de oplevering van een project is er altijd een erfenis" en
"Acceptatie is voor watjes".

In juli 2007 heb ik het initiatief genomen om deze motto’s  - of motti zoals ik ze liever noem - te bundelen en in 2012 heb ik ze op deze blog gepubliceerd.

Iedereen die ASL, applicatiebeheer en IT-beheer een warm hart toedraagt is van harte welkom om hun motto als reactie toe te voegen. Ik verheug me op nieuwe vondsten!

Dank aan een ieder die een bijdrage heeft geleverd.

Mark Smalley


Acceptatie is voor watjes.


Na de overdracht van project naar beheer is er altijd een erfenis.


Gij zult niet beheren uws naasten vrouw.


Het leveren van kwaliteit kost geld, het niet leveren van kwaliteit kost kapitalen.

10 jaar ervaring zegt niets, je kunt het 10 jaar lang verkeerd hebben gedaan.


Productie is een mooie testomgeving.

Productie-incidenten gaan voor! (zolang er geen projecten voor gaan.

Beheer is het zorgen voor een afgedankt speeltje van architectuur.

Beheer is het in de lucht houden van instant-legacy.

Beheer is zorgen voor de massa die maatwerk lijkt.


Verandering moet je niet verwarren met emotie.

Trust, but verify.


Vertrouwen is goed, controleren is beter.


Je hoeft alleen maar te weten wat je wilt.


Al ontwikkel je nog zo snel,
de (End of) Lifecycle achterhaalt je wel...

Testing doesn't improve quality, error solving does.

Naarmate de verhouding "verloop (van personeel) binnen een gebruikersorganisatie" t.o.v. "de doorlooptijd van een ontwikkeltraject" stijgt, neemt de acceptatiegraad af.

Er was eens een man uit Best,
die als ontwikkelaar zelden test,
steeds na een minuut of tien,
hield hij het voor gezien,
Hij zei "zonde van de tijd,
in productie vinden we wel de rest".

Dat "Procedures" een anagram is van "Dure proces" kan geen toeval zijn.

Ook incompetentie en een gebrek aan visie houden een bedrijf veelal in balans.


Best practices hebben altijd twee kanten: die van jou en die van de klant.

To go forward, you must backup.


Goed beheerde applicaties leven niet alleen langer, maar ook gezonder.


BEHEER is:
·         Betrokken
·         Enthousiast
·         Hulpvaardig
·         Efficiënt
·         Eervol
·         Resultaat


The movement is everything, the final goal is nothing.


De uitdaging bij ASL is het vinden van de balans tussen pragmatiek en procedurebevrediging.


Applicatiebeheer is de ultieme vicieuze cirkel.


Al is de pragmatiek nog zo snel,
de procedure vertraagt hem wel!


"KIM" (Keep It Maintainable).

Expect every program you write to come back to bite your butt.


Beter ten halve beheerd dan ten hele gedwaald.


ASL als standaard voor applicatiebeheer
Betekent een grote verbetering in het klantverkeer.


Het is de klant zijn goed recht om chaotisch te zijn.


Kom na wat je toezegt, dan is dat deel van een project in ieder geval volgens afspraak.


Systemen zijn complex en onvolmaakt
Mensen zijn nog complexer en nog onvolmaakter
Beheer is dus een uitdaging
Bewuste beheerders zijn ook moedig
En meestal lukt het ze wel.


Simpel duurt het langst.

Eén fout is het kenmerk van het ware.

Het beste is vaak de vijand van het goede.

Elk noodverband wordt later een wurgkoord.

De korte-termijnoplossing is de (middel)lange-termijnstoring.

Dubbelgenaaid houdt beter.

A patch lasts only as long as its seams.

Patchwork is for quilts.


Ik heb wel stress maar ik heb er geen last van.


Als de klant weet wat hij wil, is het halve werk al gedaan.


Best practice: sorry, maar we kunnen niet beter.

De drie belangrijkste competenties van de servicedeskmedewerker zijn discipline, discipline en discipline.

Interrupties en incidenten, daar leven we van.
Service management is het project management van beheer.


Professioneel, flexibel, betrouwbaar en kostenbewust, gericht op de bedrijfsprocessen van de klant.

Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar er gaat niets vanzelf in het automatiseringsproces Best practice ASL-processen ondersteunen beheerorganisaties optimaal tegen fixed prices.


Testen is voor watjes.


Als je in een korte tijd veel wilt leren
dan is de beste plek applicatie(s) beheren.


User: a convenient way of transporting an incident to the help desk.


Applicatiebeheer is in 2010 het werk van daarin gespecialiseerde bedrijven.


Het Credeo van de dienstverlener:
Eerst het probleem, dan pas het proces.


Beheersing van de ‘klant’ door grip op de applicaties.


Niets is permanenter dan een tijdelijke oplossing.

Het probleem snappen is het halve werk.

Achteraf is alles simpel.

KIS ... Keep It Simple.

Waarom controleer jij mijn werk ... jij vertrouwt mij toch?
Uiteraard vertrouw ik jou ... maar ik vertrouw mijzelf niet.

Ik heb geen moeite met machines die acteren als mensen, maar wel met mensen die acteren als machines.


Applicatiebeheer: Hou de STOF goed in de gaten!


Ook het succes van ASL hangt af van het bedoelde gebruik ervan.


Proper Previous Planning Prevents Piss Poor Performance.

If it ain't written down, it never happened.

Heb haast als je tijd hebt, dan heb je tijd als je haast hebt.

Ervaring is het toegeven van eerder gemaakte fouten


Het kan altijd beter maar het hoeft niet altijd.


Een tevreden klant is een betere klant.


Geen verstoring is ons te veel.


It’s a beautiful day at Getronics,
How may I help you?


Zoek de oplossing, niet de blockades.


You can do most of DSDM most of the time,
but not all of DSDM all of the time.


Houd het simpel.


Klant is niet altijd koning.


Van bron tot werkende applicatie.


Beheer is ondergewaardeerd.


In het land der blinden zijn wij de koning.


Als je iets doet, doe ‘t dan goed.


Blijf leren.


A few weeks in the laboratory often saves several hours in the library


Stabiliseren, structureren, standaardiseren.


Where there’s movement, there’s improvement.  


Heb respect voor het heden                                     
Want het heden raakt de toekomst
Grijp het heden en speel ermee, en
In de toekomst zal het heden reïncarneren


Wat er ook gebeurt, blijven lachen.


Back to basics, dan kom je er altijd uit.


Maak jezelf misbaar.


Als de zon schijnt, doe ik het ook.


Automatisering is geen doel op zich maar een middel.


Mensen helpen meer te doen dan ze denken dat ze kunnen.


Beter één ASL-proces goed in de hand
dan tien processen gebaseerd op los zand.


De simpelste oplossing is altijd de beste.


Haastige spoed is zelden goed.


 Lûk it seil net te heech!
(Letterlijk: trek het zeil niet te strak; vrije vertaling: leef niet boven je stand)


Projecten en beheer, ze kunnen niet zonder elkaar en ook niet met elkaar.


Kom je afspraken na.


Kwaliteit kost geen tijd.


Dat die functie achter je naam staat,
betekent nog niet dat je het ook bent.


Alles dat mis kan gaan, zal ook mis gaan.


Hoe moeilijker je het maakt, hoe minder mensen het snappen.


Waar ik ook kom, beheer is steeds anders ingericht.


Degene die het moet weten, die weet het niet.


Hou ‘t simpel.


Doe gewoon je best en uiteindelijk kom je d’r wel uit.


ASL is geen doel maar een tool.


Het is altijd ongezond als iets niet in beheer is.


Met goed beheer bereik je meer!


Applicaties en applicatiebeheer worden complexer


Bouw onderhoudbaarheid in!


Het is altijd afwachten hoe het uitpakt
maar het uiteindelijk lukt het altijd


Chaos is leuk!


Read the Manual!


Het draait allemaal om verwachting van de klant


Trash in, trash out


Hoe minder op een wijzigingsverzoek, hoe beter


Beheer, continu wat anders


Er is bij aanvang van een project nooit geld om het in 1 keer goed genoeg, maar gek genoeg altijd geld om het een 2e of 3e keer overnieuw te doen.

Een klant betaalt onderhoudspenningen en heeft dus "recht" op bugs in de software

Met testen toon je niet aan dat een programma goed is, maar alleen of er fouten inzitten

Wij maken geen fouten.... testen is derhalve overbodig

Alfa-versie, Beta-versie: wat is het verschil?
De alfa versie werkt bij ons niet.... de beta versie werkt bij de klant niet...

In de duivelsdriehoek van ontwikkeling zitten tijd (=geld), kwaliteit en functionaliteit. Kwaliteit is geen variabele, deze staat vast -> hoge kwaliteit. De enige variabelen waarmee gespeeld kunnen worden zijn tijd en functionaliteit. Als de klant de opleverdatum fixed wil hebben, dan bepalen wij de functionaliteit. Als de klant wil voorschrijven wat de applicatie moet kunnen, dus de functionaliteit dan bepalen wij de oplevertijd.

Dit is geen bug, maar een undocumented feature.


All models are wrong,
but some are useful.


In God we trust,
all others bring data.


De gebruiker moet geholpen worden.


De klant heeft niet altijd gelijk,
maar hoe maak je hem dat duidelijk.


Zorg voor de juiste verwachtingen bij het management.


Communicatie is alles.


Laat de computer het werk doen.


Hou de klant steeds op de hoogte.


Communicatie bij een probleem
maakt het verschil tussen een klacht en een compliment.


Daar waar onderwaardering van applicatiebeheer en applicatiebeheerders voorkomt, snapt het management ASL niet


Iedere organisatie communiceert op zijn eigen wijze.


Succes van een informatiesysteem zit voor 80% in de mensen.


Doe wat je belooft.


Het zou ik Nederland wat professioneler kunnen.


Bouw een kleine werkvoorraad op,
zodat je wat te doen hebt als het proces stockeert.


Applicaties en techniek kun je niet los van elkaar zien.


Aannames zijn de bron van veel misverstanden.


De klant wil begrepen worden.


De ontwikkelstraat blijkt wel eens slechts een ontwikkelsteeg te zijn.


PEBDAC: Problem exists between desk and chair.


Het moet simpeler.


Wen niet te snel aan een nieuwe situatie want het zal snel veranderen.

Ik heb een hekel aan “we moet dit doen”: wie gaat het nou precies doen?


Als je dingen doet waar je geen verstand van hebt,
 krijg je problemen die je niet op kan lossen.

Consultants zien beheren op de weg.


Maak je niet dik, van stress is nog nooit iemand beter geworden.


Dé waarheid bestaat niet.


Beheerst beheren,
dat moeten we leren.


Goed beheer is weinig werk.


Een incident komt nooit alleen.
Als er één ding omrolt, rolt er meer om.
Meestal komt alles in drievoud.


Doe vandaag niet wat je morgen ook kunt uitstellen.


Wat we doen,
Doen we goed.


Het overbrengen van de boodschap is belangrijker dan de boodschap zelf.


Wees oorzaak, geen gevolg.

Kijk verder dan je neus lang is.


Als je snapt wat je verkeerd gedaan hebt,
Dan pas heb je ervaring.

Simpele oplossingen kunnen ook veel inspanning vergen


Zorg dat jouw fouten altijd een succes lijken.


Als je niets in het bos doet,
Dan vallen de bomen om.


Make it as simple as possible,
But not simpler than that.

Durf het een ander te vragen


Het maakt niets uit welke standaard je kiest,
Als je maar een standaard kiest.


Neen is ook een antwoord.


Geen zeer door behoorlijk beheer?


Na een fusie of overname daalt de volwassenheid
(minder uniformiteit in processen)


When you assume you make an
ASS out of U and ME

Paul van Wuijtswinkel


De klant heft niet altijd gelijk
maar hij heeft er wel ergens recht op
  

Geef de klant niet wat hij vraag
maar wat hij noidg heeft
  

Beter één procedure die werkt
dan tien op papier
  

Niet lullen maar vullen
  

Computing's core challenge is how not to make a mess of it